کاشت موی طبیعی

در حال حاضر بهترین روش های کاشت موی طبیعی عبارتند از کاشت مو با روش جراحی FUT و کاشت مو با روش غیر جراحی FIT و یا ترکیب هر دو روش.

روش های کاشت موی طبیعی (پیوند مو)-بهترین روش های کاشت مودر حال حاضر بهترین روش های کاشت موی طبیعی عبارتند از کاشت مو با روش جراحی FUT و کاشت مو با روش غیر جراحی FIT و یا ترکیب هر دو روش.کاشت موی طبیعی (پیوند مو) با روش ترکیبی FUT+FITتجربه دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو نشان می دهد که در طاسی های وسیع ترکیب دو روش FUT و FIT باعث افزایش تعداد موهای کاشته شده و پوشاندن منطقه وسیعی از طاسی می گردد.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموقبل از کاشت موکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموبعد از کاشت موكاشت موی طبیعی با روش جراحي FUTامروزه متخصصین پوست و مو با بكارگيري جدیدترین نوآوری ها در تکنیک FUT طاسی سر را با کاشت موهاي طبيعي و در حال رشد خود فرد برطرف كرده و خط موي (Hairline) منحصر به فرد و کاملا طبیعی خلق مي كنند. موهاي جديد نياز به مراقبت دارويي و غير دارويي نداشته و مادام العمر رشد خواهد كرد. مو های کاشته شده را می توان شست، حالت داد و كوتاه کرد. تکنیک FUT توسط دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو با چنان ظرافت و هنری انجام مي شود كه کمتر کسی متوجه كاشته شدن موها در سر بيماران مي شود.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-کاشت مو به روش  جراحیقبل از کاشت موکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو- کاشت مو به روش جراحیبعد از کاشت موکاشت موی طبیعی در اتاق عمل مجهز کلینیک و با بيحسي موضعي(شبیه کارهای دندان پزشکی ) انجام مي گيرد. توجه داشته باشید بيمار برای این عمل بیهوش نمی شود بلکه در طول عمل بيدار و هوشیار است، درد ندارد و شاهد و ناظر تمام مراحل کار است.در روش FUT نيازي به كوتاه كردن کل مو هاي سر نیست و فقط مو هاي کم پشت منطقه طاسی با شماره یک یا دو کوتاه می شود. البته تجربه نشان می دهد بهتر است کل موهای سر کوتاه شود تا بعدا تعویض پانسمان و شستشوی سر راحت تر انجام شود.در ابتداي عمل پوست سر با تزریق لیدوکایین بیحس می شود. پس از ایجاد بیحسی کامل، يك نوار باریک به عرض یک تا دو سانتی متر و به طول 25-32 سانتی متر از بخش مودار پشت سر( بانک مو ) برداشته می شود.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-محل برداشت مو (بانک مواندازه گیری و علامت گذاری نوار پوستی قبل از جراحیکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-نوار پوستي از پشت سربرداشته شده است کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-بانک مو توسط بخيه های ظریف ترميم مي شودنوار پوستي از پشت سر برداشته شده است و محل برداشت نوار پوستی توسط بخيه های ظریف ترميم مي شوددر پايان جراحی ، محل برداشت نوار پوستی توسط تعدادی بخيه ظریف ترميم مي شود و جای خالی در پشت سر باقی نمی ماند. بخيه ها قابل جذب نبوده و بعد از دو هفته كشيده مي شود، البته کشیدن بخیه ها دردناک نیست.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-خط عمل براحتي توسط موهاي شخص پوشيده مي شودرد عمل تنها 2 میلیمتر پهنا دارد و زیر خواب موها مخفی می شودسپس 2 تن از زبده ترين تکنسین های اتاق عمل با استفاده از ميكروسكوپ هاي اختصاصي، نوار پوستي برداشته شده را به قطعات بسيار كوچك تر تقسيم مي كنند. هر قطعه كوچك را گرافت( graft ) مي نامند. در این بخش از کار باید حداکثر استفاده را از نوار پوستی برد و کلیه گرفت ها را از هر سانتیمتر از پوست خارج کرد. هر یک از گرافت ها حاوي يك الي 4 تار مو ( follicular unit graft ) می باشد.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-گرافت ها قبل از كاشت به دقت شمارش شده و در ظروف حاوی سرم نمکی خنک نگه داشته مي شودگرافت ها قبل از كاشت به دقت شمارش شده و در ظروف حاوی سرم نمکی خنک نگه داشته مي شوددر گذشته اندازه گرافت ها بسیار بزرگ بوده (حاوی 10 تا 20 تار مو ) و موهاي كاشته شده نماي عروسكي غير طبيعي پيدا مي كرد ولي امروزه نتایج عمل از لحاظ تراکم موها و خط مو به قدری طبیعی است که تشخیص موهاي كاشته شده ازموهای قبلی دشوار است.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-میکروگرافت ها حاوی 1 یا 2 تار مو و مینی گرافت ها حاوی 3 یا 4 تار مو هستند کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-میکروگرافت ها حاوی 1 یا 2 تار مو و مینی گرافت ها حاوی 3 یا 4 تار مو هستندمیکرو گرافت ها حاوی 1 یا 2 تار مو و مینی گرافت ها حاوی 3 یا 4 تار مو هستندکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموگرفت های حاوی 1 تار موکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموگرفت های حاوی 2 تار موکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموگرفت های حاوی 3 تار مودر مرحله بعد طراحی خط رویش مو انجام می شود. خط رویش مو با در نظر گرفتن سن فرد، استخوان بندی صورت و موهای جلوی سر طراحي مي شود. خط مو نباید خیلی صاف، خیلی بالا یا خیلی پایین باشد. با توجه به اهمیت خط موی طبیعی در زیبایی چهره، دکترتورج مکرمی متخصص پوست ومو وقت و انرژی زیادی صرف طراحی خط مو می کند. البته در طراحی خط مو انتظارات معقول و منطقی بیمار نیز مد نظر قرار می گیرد. گرافت های حاوی یک تار مو با زاویه 30 درجه و رو به جلو به صورت فشرده در خط رویش مو كاشته مي شود. در پشت خط مو گرافت های حاوی 2 یا 3 تار مو لابلای موهای سر و به موازات آن ها كاشته مي شود. محل كاشته شدن هر يك از گرافت ها در پوست سر بسيار كوچك و كم عمق و به اندازه سوراخ ناشي از فرورفتن يك سوزن در پوست سر است. گرافت ها يك به يك در اين سوراخ ها قرار داده مي شود. اين مرحله بسته به تعداد گرافت ها 1-2 ساعت طول می کشد و به سرعت و دقت زيادي نیاز دارد.در پايان عمل دكتر مكرمي وضعيت قرار گرفتن گرافت ها در پوست سر را چك كرده و پانسمان انجام می شود و به این ترتیب عمل به پایان می رسد. پانسمان یک روز بعد از عمل در مطب تعویض می شود ولی در روزهای بعد خود شخص در منزل پانسمان را باز کرده و طبق آموزش داده شده می تواند موها را بشوید و مجددا پانسمان کند.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-پانسمان برای محافظت از موهای کاشته شده انجام می شودپانسمان برای محافظت از موهای کاشته شده انجام می شودتعداد تار مو و تعداد جلسات کاشت مو با روش جراحی FUTدر یک جلسه کاشت مو با روش FUT متناسب با تراکم موهای پشت سر و نرمی یا سفتی پوست سر تعداد موهای برداشت شده فرق می کند. معمولا در یک جلسه 1800-2200 گرفت (4-5 هزار تار مو) از پشت سر قابل برداشت و کاشت است. بسته به وسعت طاسي 1-2 جلسه كاشت مو لازم است تا طاسی سر با تراکم مناسب پر شود. فاصله جلسات كاشت مو از يك ماه تا يكسال متغير است.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-یک جلسه کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-یک جلسهیک جلسهکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-ترکیبی کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-ترکیبیدو جلسه - ترکیبیکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-ترکیبی کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-ترکیبیدو جلسه - ترکیبیعوارض کاشت مو با روش FUTكاشت موی طبیعی با روش جراحی FUT جزو عمل هاي جراحي بسيار ايمن محسوب مي شود و به طور روزمره توسط متخصصین پوست و مو انجام می گیرد. امروزه با پيشرفت تكنيك هاي جراحي بيماران دكتر مكرمي با عوارض ناخوشايندي مانند اسکار زشت در پشت سر یا خط موی صاف یا غیر طبیعی در جلوی سر روبرو نمي شوند. کاشت مو با تراکم کم زیبا نیست، بنابر این سعی می شود با در نظر گرفتن وسعت طاسی، حداکثر مو ها با حداکثر تراکم کاشته شود.معمولا محل كاشته شدن گرافت ها دردناك نيست. ممكن است مختصري التهاب و قرمزی در محل كاشت وجود داشته باشد كه به مرور برطرف مي شود.ممكن است در ناحیه جراحی يكي دو روز درد و احساس كشيده شدن پوست وجود داشته باشد كه براحتي با مصرف مسكن هاي معمولي برطرف خواهد شد. تورم پیشانی از عوارض عادی کاشت موست و تنها 3-4 روز طول می کشد. ممکن است بیماران تا مدتی در پشت سر احساس كرختي و بيحسي كنند كه به مرور زمان برطرف خواهد شد. رد عمل بسيار باريك بوده و براحتي توسط موهاي شخص پوشيده مي شود.عفونت چه در پشت سر و چه در محل کاشت فوق العاده نادر است زیرا کلیه وسایل جراحی توسط دستگاه اتوکلاو با استفاده از بخار آب پرفشار استریل می شود و لوازم مصرفی هم یک بار مصرف هستند .کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-قبل از هر عمل کلیه وسایل جراحی استریل می شودقبل از هر عمل کلیه وسایل جراحی با دستگاه اتو کلاو استریل می شودکاشت مو به روش غیر جراحیFUE) FIT)در روش FIT که به روش بدون برش و بدون بخیه معروف است با استفاده از قلم استوانه ای مخصوصی بنام پانچ، فولیکول های مو مستقیما( بدون برش جراحی ) از پوست سر برداشته می شود. تفاوت FIT با FUT فقط در نحوه برداشت موها از دور سر است و گرنه نحوه کاشت موها در هر دو روش یکسان است.قبل از FIT موهاي سر با شماره یک كوتاه می شود. پس از تزریق لیدوکایین(بيحسي موضعي)، توسط پانچ كوچكي به قطر 0.8 تا 1 ميليمتر واحدهای فولیکولی(هر یک حاوی 1-4 تار مو) يك به يك از پوست سر خارج می شود و یک به یک در ناحیه طاسی كاشته مي شود. پانچ با دست یا میکروموتور یا دستگاه سیفر انجام می شود. به نظر دکترتورج مکرمی متخصص پوست و مو پانچ با دست به مهارت و تجربه بیشتری نیاز دارد و مشکل تر از کار با دستگاه است ولی آسیب کمتری به فولیکول ها وارد می شود و نتیجه عمل خیلی بهتر است.افراد مناسب برای FIT کدامند؟ ۱- اگر فرد به هر دلیلی تمایل به برش جراحی و بخیه نداشته باشد. ۲- اگر به خاطر سفت بودن پوست سر امکان برداشتن نوار پوستی(FUT )وجود نداشته باشد. ۳-اگر بیمار روز قبل FUT کرده و روز بعد برای عمل ترکیبی مراجعه کند.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومواز میکرو موتور برای برداشت مو از پشت سر استفاده می شودکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموپانچ یک میلیمتری در انتهای دستگاه دیده می شودحسن اصلی روش غیر جراحی FIT:حسن این روش آن است که از برش جراحی، بخیه زدن و بخیه کشیدن استفاده نمی شود. بنابراین خط بخیه در پشت سر باقی نمی ماند. ضمنا بیماران بعد از عمل درد و یا ناراحتی کمتری احساس می کنند.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموقبل و بعد کاشت موعیب اصلی روش غیر جراحی FIT:  متاسفانه این روش برای همه افراد قابل استفاده نیست زیرا احتمال دارد ریشه موها در حین پانچ کردن آسیب ببیند. به همین دلیل توصیه می شود ابتدا چند گرافت به عنوان تست برداشت شود، اگر نتیجه تست مثبت بود می توان از این روش استفاده کرد و به نتیجه عمل امیدوار بود.پیوند موهای بدن به سر BHTبعضی از مراجعین که بانک موی کافی در پشت سر ندارند ولی بدنشان پر مو است تمایل دارند از موهای بدن برای کاشت مو استفاده شود. توجه فرمایید با روش FIT می توان با استفاده از پانچ یک میلیمتری موهای بدن را برداشت و در ناحیه طاسی کاشت، اما نتایج عمل ها امیدوار کننده نیست. موهاي بدن بهیچوجه جايگزين مناسبي براي موهاي سر نيستند. این موها نازک و کوتاه هستند و برای پر کردن طاسی سر مناسب نیستند.كاشت موهاي مصنوعي( artificial hair implant)هرچند كيفيت موهاي مصنوعي بسیار بهتر از گذشته شده و گاهی تشخيص موي مصنوعي از موي طبيعي مشکل است ولی کاشت موی مصنوعی بسیار پر عارضه است ( خطر عفونت، واکنش حساسیتی، احتمال سرطان زایی) و در هیچ یک ازمراكز معتبر دنيا انجام نمی شود. ضمنا موهای مصنوعی استحکام لازم را نداشته و پس از چند ماه از پوست سركنده مي شوند و لازم است هر سال کاشت مو تكرار شود.افراد مناسب برای عمل کاشت موی طبیعیكاشت موی طبیعی تنها راه حل موفقيت آميز و دائمي در درمان كم مويي و طاسي است. اين عمل براي هر مرد يا زني كه از كم مويي و یا طاسي رنج مي برد و بانک موی کافی در پشت سر دارد مناسب است. به طور کلی افراد زیر کاندید مناسبی برای کاشت مو هستند:1-مردان با ريزش موي ارثی2-زنان با ريزش موي ارثی3-افرادی كه تمايل دارند خط رویش موی جلوی سر را پایین تر بیاورند و پیشانی کوتاه تری داشته باشند4-بر روی اسکار جراحی یا سوختگی5-افرادي كه ابرو یا ريش و سبيل ندارند و يا مي خواهند آنرا پرپشت تر كنندسن مناسب برای کاشت موی طبیعیچون ريزش مو پديده اي ادامه دار است، دكتر مكرمي كاشت مو را قبل از سن 20 سالگي توصيه نمي كند افراد می توانند بعد از 20 سالگي هر وقت كه کم پشتی واضح یا طاسی داشتند اقدام به كاشت مو كنند. اكثرا اولين جلسه كاشت مو زماني انجام مي شود كه بيمار کاملاطاس نشده است در نتيجه موهاي كاشته شده در كنار موهاي موجود ظاهر پرپشت تري ايجاد خواهد كردتوصيه مي شود در اولين مراجعه به متخصص پوست و مو درمان دارويي نيز شروع شود. درمان دارويي باعث كاهش شدت ريزش مو و يا پيشگيري كامل از آن مي شود البته موهای کاشته شده دائمی هستند و نیاز به دارو ندارند.