کاشت مو به روش جراحی FUT

امروزه متخصصین پوست و مو با بكارگيري جدیدترین پیشرفت ها در تکنیک FUT طاسی سر را با موهاي طبيعي و در حال رشد خود فرد ترمیم كرده و خط موي (Hairline )منحصر به فرد و کاملا طبیعی خلق مي كنند.

كاشت مو با روش جراحي ( FUT )امروزه متخصصین پوست و مو با بكارگيري جدیدترین پیشرفت ها در تکنیک FUT طاسی سر را با موهاي طبيعي و در حال رشد خود فرد ترمیم كرده و خط موي (Hairline )منحصر به فرد و کاملا طبیعی خلق مي كنند. موهاي جديد نياز به مراقبت دارويي و غير دارويي نداشته و مادام العمر رشد خواهد كرد. مو ها ی کاشته شده را می توان شست، حالت داد و كوتاه كرد.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-کاشت مو به روش  جراحیکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو- کاشت مو به روش جراحیقبل و بعد از کاشت موکاشت موی طبیعی در اتاق عمل مجهز کلینیک و با بيحسي موضعي (شبیه کارهای دندان پزشکی ) انجام مي گيرد. در نظر داشته باشید بيمار در طول عمل بیهوش نیست بلکه بيدار و هوشیار است ، درد ندارد و شاهد و ناظر تمام مراحل کار است .در روش FUT نيازي به كوتاه كردن همه موهاي سر نمي باشد و فقط موهاي نازک و پراکنده در منطقه طاسی تراشیده خواهد شد البته تجربه نشان می دهد بهتر است کل موهای سر کوتاه شود تا بعدا تعویض پانسمان و شستشوی سر راحت تر و بهتر انجام شود.در ابتداي عمل پس از تزریق لیدوکایین در چند نقطه از پوست سر و ایجاد بیحسی کامل، يك نوار باریک به عرض یک تا دو سانتی متر و به طول 20-32 سانتی متراز پوست پشت سر ( بانک مو ) برداشته می شود.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-محل برداشت مو (بانک مواندازه گیری و علامت گذاری نوار پوستی قبل از جراحیکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-نوار پوستي از پشت سربرداشته شده است کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-بانک مو توسط بخيه های ظریف ترميم مي شودنوار پوستي از پشت سر برداشته و محل برداشت توسط بخيه های ظریف ترميم مي شوددر پايان اين مرحله، محل برداشت نوار پوستی توسط بخيه های ظریف ترميم مي شود و جای خالی در پشت سر باقی نمی ماند. بخيه ها قابل جذب نبوده و بعد از دو هفته كشيده مي شود. کشیدن بخیه ها دردناک نیستکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-خط عمل براحتي توسط موهاي شخص پوشيده مي شود کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-خط عمل براحتي توسط موهاي شخص پوشيده مي شود کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-خط عمل براحتي توسط موهاي شخص پوشيده مي شودپهنای خط عمل تنها 2 میلیمتر است و براحتي توسط موهاي شخص پوشيده مي شودکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-خط عمل براحتي توسط موهاي شخص پوشيده مي شودپهنای خط عمل تنها 2 میلیمتر است و براحتي توسط موهاي شخص پوشيده مي شودسپس 2 تن از زبده ترين تکنسین های اتاق عمل با استفاده از ميكروسكوپ هاي اختصاصي، نوار پوستي برداشته شده را به قطعات بسيار كوچك تقسيم ميكنند. هر قطعه كوچك را گرافت( graft )مي نامند. در این بخش از کار باید حداکثر استفاده را از نوار پوستی برد و کلیه گرفت ها را از هر سانتیمتر از پوست خارج کرد. هر یک از گرافت ها حاوي يك الي 4 تار مو ( follicular unit graft ) می باشد.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-گرافت ها قبل از كاشت به دقت شمارش شده و در ظروف حاوی سرم نمکی خنک نگه داشته مي شودگرافت ها قبل از كاشت به دقت شمارش شده و در ظروف حاوی سرم نمکی خنک نگه داشته مي شوددر گذشته اندازه گرافت ها بسیار بزرگ بوده (حاوی 10 تا 20 تار مو ) و موهاي كاشته شده نماي عروسكي غير طبيعي پيدا مي كرد ولي امروزه نتایج عمل از لحاظ تراکم موها و خط مو به قدری طبیعی است که تشخیص موهاي كاشته شده ازموهای قبلی دشوار است.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-میکروگرافت ها حاوی 1 یا 2 تار مو و مینی گرافت ها حاوی 3 یا 4 تار مو هستند کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-میکروگرافت ها حاوی 1 یا 2 تار مو و مینی گرافت ها حاوی 3 یا 4 تار مو هستندمیکروگرافت ها حاوی 1 یا 2 تار مو و مینی گرافت ها حاوی 3 یا 4 تار مو هستندکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموگرفت های حاوی 1 تار موکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموگرفت های حاوی 2 تار موکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموگرفت های حاوی 3تار مودرمرحله بعدی با در نظر گرفتن سن و ترکیب چهره بيمار و با درنظر گرفتن موهای نازک باقیمانده بر روی پیشانی ، خط مو ي جديدي طراحي مي شود. خط مو نباید صاف ، بالا یا پایین باشد. به خاطر اهمیت خط مو در زیبایی چهره ،طراحی خط مو توسط شخص دکترتورج مکرمی متخصص پوست ومو انجام می شود.هميشه ظريف ترين گرافت ها که تنها حاوی یک تار مو هستند به شکل فشرده در خط مو كاشته مي شود. در پشت خط مو در نواحی کم پشت ، موهای جدید لابلای موهای سر و به موازات آن ها كاشته مي شود. محل كاشته شدن هر يك از گرافت ها در پوست سر بسيار كوچك و كم عمق و به اندازه سوراخ ناشي از فرورفتن يك سوزن در پوست سر است.گرافت ها يك به يك در اين سوراخ ها كاشته مي شود.اين عمل نياز به سرعت و دقت زيادي دارد.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-نمای سر یعد از کاشت مو به روش جراحینمای سر یعد از کاشت مو به روش جراحیدر پايان عمل دكترتورج مكرمي متخصص پوست ومو وضعيت قرار گرفتن گرافت ها در پوست سر را چك كرده و پانسمان انجام می شود و به این ترتیب عمل به پایان می رسد. در روزهای بعد لازم است پانسمان باز شده و موها شسته شود. تعویض پانسمان در یکی دو روز اول در کلینیک انجام می شود.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-پانسمان برای محافظت از موهای کاشته شده انجام می شودپانسمان برای محافظت از موهای کاشته شده انجام می شودتعداد تار مو و تعداد جلسه هاي كاشت مودر یک جلسه کاشت مو با روش FUTمتناسب با تراکم موهای پشت سر و نرمی یا سفتی پوست سر تعداد موهای برداشت شده فرق می کند( معمولا 1800-2200 گرفت یا 4-5 هزار تار مو) .تعداد جلسات كاشت موی طبیعی به وسعت طاسی و تراکم مورد نیاز بستگي دارد. معمولا 1-2 جلسه لازم است تا طاسی سر با تراکم مناسب پر شود. فاصله جلسات كاشت مو از يك ماه تا يكسال متغير استکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-یک جلسه کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-یک جلسهیک جلسهکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-ترکیبی کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-ترکیبیدو جلسه - ترکیبیکلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-ترکیبی کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-ترکیبیدو جلسه - ترکیبیعوارض کاشت مو با روش FUTكاشت موی طبیعی جزو عمل هاي جراحي بسيار ايمن محسوب مي شود به شرطی که توسط متخصصان پوست و مو انجام بگیرد. امروزه با پيشرفت تكنيك هاي جراحي بيماران دكترتورج مكرمي متخصص پوست ومو با عوارض ناخوشايندي مانند تراکم کم ، اسکار زشت در پشت سر و خط موی صاف یا غیر طبیعی در جلوی سر روبرو نمي شوند . عفونت چه در پشت سر و چه در محل کاشت فوق العاده نادر است.معمولا محل كاشته شدن گرافت ها دردناك نيست. ممكن است مختصري التهاب و قرمزی در محل كاشت وجود داشته باشد كه به مرور برطرف مي شود.ممكن است در ناحیه جراحی يكي دو روز درد و احساس كشيده شدن پوست وجودداشته باشد كه براحتي با مصرف مسكن هاي معمولي برطرف خواهد شد.تورم پیشانی تا 3 روز از عوارض عادی کاشت موست.چند روز بعد از عمل بيماران در پشت سر احساس كرختي و بيحسي ميكنند كه بتدريج ظرف چند هفته برطرف خواهد شد. رد عمل بسيار باريك بوده و براحتي توسط موهاي شخص پوشيده مي شوددر نظر داشته باشید کلیه وسایل جراحی توسط دستگاه اتوکلاو با استفاده از بخار آب پرفشار استریل می شود و لوازم مصرفی هم یک بار مصرف هستند .بنابراین احتمال انتقال عفونت یا چرک کردن پوست سر در عمل کاشت مو منتفی است.کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-قبل از هر عمل کلیه وسایل جراحی استریل می شودقبل از هر عمل کلیه وسایل جراحی استریل می شود