کاشت مو به روش ترکیبی

برای این که تنها با روش جراحیFUT ، تار موی زیادی کاشته شود لازم است نوار پهنی ( به عرض 1.5 تا 2.5 سانتی متر ) از پشت سر برداشته شود که عارضه آن رد زشتی است که تا آخر عمر باقی می ماند و باعث شرمندگی بیمار و عذاب وجدان پزشک می شود.

کاشت مو به روش ترکیبیFUT+FITبرای این که تنها با روش جراحیFUT ، تار موی زیادی کاشته شود لازم است نوار پهنی ( به عرض 1.5 تا 2.5 سانتی متر ) از پشت سر برداشته شود که عارضه آن رد زشتی است که تا آخر عمر باقی می ماند و باعث شرمندگی بیمار و عذاب وجدان پزشک می شود. از طرف دیگر اگر قرار باشد تنها با روش غیر جراحیFIT تعداد تار موی زیادی کاشته شود عارضه ای که فرد دچار آن می شود کم پشتی واضح و ناجور پشت سر است. دکتر تورج مکرمی جهت حل این مشکل استفاده هم زمان از هر دو روش (FUT+FIT) را توصیه می کند. بعد از کاشت -کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو قبل از کاشت -کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموقبل و بعد از کاشت مو با روش ترکیبیبا ترکیب هر دو روش کاشت مو (FUT+FIT) ، تعداد تار موی بیشتری کاشته می شود بدون این که پشت سر آسیب ببیند و رد عمل زشتی باقی بماند. در روش ترکیبی معمولا صبح روز عمل FUT و بعد از ظهر همان روز FIT انجام می شود و هر بار یک منطقه از طاسی پر می شود. به این ترتیب حداکثر موها در حداقل زمان کاشته می شود یعنی از بانک موی سر حداکثر استفاده می شود.تجربه دکتر مکرمی نشان می دهد که در روش ترکیبی 3000-3500 گرافت(7000-9000 تار مو) از پشت سر برداشته و کاشته می شود. البته در افراد خاص که بانک موی عالی در پشت سر دارند می توان 3500-4000 گرافت از پشت سر برداشت. علت تفاوت تعداد گرفت ها در افراد مختلف میزان انعطاف پذیری پوست ناحیه اهدا کننده در پشت سر و تراکم موهای آن منطقه است. توجه فرمایید در مواردی که کیفیت و کمیت موهای بانک موی پشت سر خوب باشد می توان 9 ماه بعد با تکرار عمل تعداد گرافت ها را به 4-5 هزار(10000-12000 تار مو ) افزایش داد. قبل از کاشت -کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموقبل از کاشت مو با روش ترکیبی بعد از کاشت -کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست وموبعد از کاشت مو با روش ترکیبیمزیت دوم روش ترکیبی افزایش 30 درصد در تراکم موهای کاشته شده در طاسی های متوسط است. قبلا در یک جلسه کاشت مو با هریک از روش های FUT یا FIT در هر سانتی متر مربع از پوست سر 20 تا 30 گرفت (40 تا 60 تارمو) کاشته می شد. سپس در جلسه دوم که 9 ماه بعد از عمل اول انجام می شد لابلای موها پر می شد. اما امروزه با روش ترکیبی بدون معطلی می توان لابلای موها را کاملا پر کرد و تراکم موها را افزایش داد(گاهی تا 50 گرافت یا 100 تار مو در هر سانتی متر که معادل 30 درصد افزایش تراکم است). کاشت مو با تراکم زیاد رضایت بیشتر بیماران و آسودگی خاطر پزشک را به ارمغان می آورد. بنابراین توصیه می شود که در طاسی های نه چندان وسیع هم از روش ترکیبی استفاده شود. خط  عمل در پشت سر -کلینیک کاشت موی طبیعی وپوست دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومورد عمل بصورت یک خط باریک به پهنای 2 میلی متر زیر خواب موها مخفی می ماند و دیده نمی شود