درباره کلینیک کاشت موی

کلینیک کاشت موی دکتر تورج مکرمی با مدیریت دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو و با همکاری تکنسین های آموزش دیده و مجرب در سال 1383 در شهر تهران تاسیس شد.

کلینیک کاشت موی دکتر تورج مکرمی با مدیریت دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو و با همکاری تکنسین های آموزش دیده و مجرب در سال 1383 در شهر تهران تاسیس شد و از آن تاریخ تاکنون صرفا در زمینه کاشت موی طبیعی فعالیت می کند. اتاق عمل های این مرکز مجهز به جدیدترین تجهیزات پزشکی مرتبط با کاشت موست و در 10 سال گذشته هزاران عمل کاشت مو در این مرکز با موفقیت انجام شده است.

کلیه روش های کاشت موی طبیعی شامل روش جراحی یا FUT ، روش غیر جراحی FIT=FUE=SUT و روش ترکیبی در کلینیک کاشت موی دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو به طور روزمره انجام می شود. به دلیل تعداد زیاد عمل هایی که درکلینیک کاشت موی دکترتورج مکرمی انجام می شود بدون اغراق تجربه کاری این کلینیک از بسیاری از کلینیک های کاشت مو در خارج از کشور بیشتر است.

با تلفیق هنر زیبایی شناسی با دانش جراحی نتایج عمل های انجام شده در کلینیک کاشت موی دکتر تورج مکرمی فوق العاده طبیعی است. نتایج عمل های کاشت مو در این مرکز به قدری طبیعی است که دیگران به سختی متوجه کاشت موی بیماران می شوند. موهای کاشته شده قابلیت رشد داشته و می توان آنها را کوتاه کرد رنگ کرد شانه کرد و مدل داد. در این مرکز اصل مهم رضایت بی

کلمات کلیدی