smc-europe

هشدار قانونی مقالات دکتر تورج مکرمی تماس با ما در باره ما
   231:بازديد کننده شماره  
    کاشت مو با تراکم خیلی زیاد- دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو-کلینیک پوست و مو دکتر مکرمی - کاشت موی طبیعی  

 

کاشت مو با تراکم خیلی زیاد

  یکی از نکات اصلی در کاشت موی طبیعی میزان تراکم یا دانسیته موهای کاشته شده ا ست. به طور روتین در یک جلسه کاشت مو 20تا30 گرافت(FU) یا 50تا60 تار مو در هر سانتی متر مربع از طاسی سر کاشته می شود. این میزان پرپشتی قابل قبول و رضایت بخشی ایجاد می کند به ویژه اگر تارهای موی سربیمار ضخیم باشند. با اینحال در مواردی که سطح طاسی کوچک است (به ویژه طاسی جلوی سر) وروند ریزش مو ثابت مانده است وبانک موی پشت سر هم کافی است می توان تراکم کاشت را افزایش داد. مثلا اگر تارهای موی شخصی نازک باشد با افزایش تراکم کاشت تا 50 گرافت در هر سانتیمترمربع بر حجم موها افزوده شده و نتیجه عمل زیباتر می شود. برخی از متخصصین اعتقاد به کاشت مو باحداکثر تراکم در یک جلسه دارند بعضی هم ترجیح می دهند این کار را در دو یا سه مرحله انجام دهند مثلا در عمل اول موها با تراکم 25 تا 30 گرافت (تقریبا 50-60 تار مو)در هر سانتیمترمربع کاشته می شود و در عمل دوم لابلای موها پر می شود تا تراکم حداکثر به 50 گرافت (تقریبا 100 تار مو)در هر سانتی مترمربع افزایش یابد. گرچه تراکم 50 نصف تراکم موهای خدادادی است (70-100 گرافت یا 200 تار مو در هر سانتیمتر مربع) و فاصله گرافت ها دوبرابر وضعیت طبیعی است ولی چشم انسان متوجه این تفاوت نشده وموها پرپشت دیده می شوند و نیازی به تراکم های 60 یا 70 یا 100نیست.

  کاشت موبا تراکم بیشتر از 30یا35 گرافت در هر سانتیمترمربع در طی یک جلسه را Dense packing می نامند. برای افزایش تراکم در یک جلسه کاشت مو دو راه وجود دارد: 1-افزایش تراکم شکاف ها یا گرافت هاIncisional Density 2-افزایش تعداد موها ی کاشته شده در هر شکاف . همیشه حداکثر تراکم دریک تا دو سانتیمتر جلوی سر درمحل خط موی پیشانی ایجاد شده و به تدریج در نواحی عقب تر از تراکم کاسته می شود تا سطح بیشتری پوشش داده شود. البته بسته به تعداد گرافت ها در طاسی های وسیع هم می توان تراکم نسبتا زیاد ایجاد کرد. مثلا اگر در یک شخص ناحیه فرونتال و میداسکالپ طاس باشد(حداقل150سانتیمتر مربع) با کاشت 4000 گرافت می توان به تراکم26 گرافت در هر سانتیمتر مربع در کل منطقه طاسی دست یافت. طبیعی است که کاشت این تعداد گرافت فقط در یک جلسه MegaFUT یا استفاده همزمان از دو روشFUT+FIT(روش ترکیبی)مقدور است.

  برای افزایش تراکم شکاف ها باید شکاف ها ی کوچک به تعد اد زیاد و با فاصله کم ایجاد شود. طبعا رویش گرافت ها یی که در این شکاف ها کاشته می شود وابسته به خونرسانی پوست سر است.خون رسانی اسکالپ از طریق 5 جفت شریان اصلی انجام می شود که درعمق لایه چربی زیرجلدی و درسطح گالئاGalea قرار دارند .این شریان ها عبارتند از شریان های سوپرااربیتال و سوپراتروکلئار در جلوی سر، شریان های تمپورال سطحی و اوریکولارخلفی در دوطرف سر و شریان های اکسیپیتال در خلف سر. شاخه های شریان های فوق آناستوموزهای گسترده ای با یکدیگردارند و خون رسانی پوست سر بسیار زیاد است ولی اگر تعداد زیادی شکاف در یک سطح محدود ایجاد شود خواه ناخواه خون رسانی پوست مختل شده و درصدی از گرافت های کاشته شده در این شکاف ها و گاهی همه این گرافت ها از بین خواهند رفت(No growth Poor growth or).

  بنابراین نکته منفی کاشت مو با تراکم زیاد کاهش بقا یا سوروایوال گرافت ها است. در بسیاری از موارد فقط 70-80 درصد گرافت ها رشد می کنند و مابقی از بین می روند. در نتیجه نواحی خالی از مو به طور پراکنده در لابلای گرافت ها دیده می شود و موهای ارزشمند دونور هم تلف می شود.

  Dense packing در موارد خاص با خطر نکروز پوست سرنیز همراه است. این عارضه به ویژه در افراد ی که مشکلات عروقی زمینه ای دارند مانند افراد سیگاری افراد دیابتی افراد مسن ، کاشت مودر اسکار یا کاشت مو در نواحیی که به شدت در اثر تابش نورآفتاب آسیب دیده محتمل تر است. Dense packing در مرحله دوم کاشت مو کنترااندیکاسیون نسبی دارد. نکروز عارضه شایعی در کاشت مو نیست ولی درمان آن طولانی ، پردردسر و گاهی مستلزم جراحی Scalp reductionاست. نکروزمعمولا در ناحیه مید فرونتال یا میداسکالپ روی می دهد. این نواحی توسط شاخه های عروقی انتهایی خونرسانی می شوند وطبعا خون کمتری دریافت می کنند. بنابراین در افراد پرخطر بایستی بدوا میزان خونرسانی پوست سررا بررسی کرد سپس متناسب با آن تراکم ،عمق و اندازه شکاف ها را تعیین کرد .

  یرای این منظورتوجه به موارد زیر مهم است :

  الف-رنگ پوست

  ب-وجود یا عدم وجود موی زبر در ناحیه طاسی

  ج–مدت زمان بازگشت رنگ پوست پس از فشاردادن با نوک انگشتان.

  د- می توان با ایجاد چند شکاف اولیه در نقاط مختلف ناحیه طاسی بدون تزریق اپینفرین شدت خونریزی پوست سر را چک کرد. معمولا در افراد پرخطر مثلا در شخصی که دیابت دارد و مدت هاست سیگارهم می کشد گرافت ها با تراکم کمتر مثلا با تراکم 15-25گرافت در هر سانتیمتر مربع کاشته می شود. برای افزایش تراکم نیزمی توان از گرافت های 3 یا 4 تارمویی یا گرافت های خانواده (FF) و یا مولتی فولیکولار یونیت (MFU)استفاده کرد.

  به طور کلی پیشروان متد کاشت موبا تراکم زیاد (مانند Dr Wong , Dr Seager )معتقدند با رعایت نکات ظریف ولی بسیار مهم می توان به تدریج و با افزایش تجربه به موفقیت صد درصدی و حتی بیشتر! در رویش موهای کاشته شده دست یافت. این نکات به اجمال عبارتند از:

  1- شکاف ها تا حد امکان کوچک باشند(حداکثر 1.2mm ). بهتر است در ابتدا چند شکاف با اندازه مختلف زده شده و چند گرافت به عنوان نمونه کاشته شود. به این ترتییب می توان بر حسب نیازشکاف ها و یا گرافت ها را کوچک تر کرد. بجای تیغ از سرسوزن 19 ،20یا21 هم می توان استفاده کرد.نباید از سرسوزن بزرگ تر از سایز19 استفاده کرد.

  2- گرافت ها بسیارظریف باشند. یعنی در مرحله آماده سازی گرافت ها با استفاده از میکروسکوپ تا حد امکان بافت های اطراف فولیکول ها برداشته شود و گرافت ها مانند گرافت های FITظریف و استخوانی باشند .در صورتی که اندازه گرافت های 4تارمویی بزرگتر از اندازه شکاف ها باشد می توان انها را به گرافت های کوچکتر (2+2) تبدیل کرد.

  3-عمق شکاف ها متناسب با عمق فولیکول ها در پوست تعیین شود وتا حد امکان شکاف ها سطحی باشند.ازایجاد شکاف های عمیق یا شکاف های خیلی سطحی(داخل درم) خودداری شود. حداکثر عمق شکاف ها در بافت چربی 5 میلیمتر در نظر گرفته شود. البته برای کاشت مو در اسکارهای هیپرتروفیک لازم است شکاف ها عمیق باشند.

  4-از شکاف های افقی یا کرونال استفاده شود زیراشکاف های افقی را می توان سطحی تر زد و اندازه شکاف علیرغم تغییر زاویه ثابت مانده و بزرگتر نمی شود. زاویه شکاف ها در نواحی مختلف سر30 تا 45 درجه نسبت به پوست سرانتخاب شود.با این زاویه موهای کاشته شده پرپشت تربه نظر می رسند.

  5-از تیغ های بسیار نازک وتیز برای برش دادن پوست استفاده شود به نحوی که هنگام شکاف زدن هیچ گونه مقاومتی در پوست احساس نشود. طبعا در این حالت بافت پوست و عروق کمتر اسیب می بیند.

  6-در طول عمل گرفت ها در کاسه شیشه ای پر از نرمال سالین غوطه ور شوند تا کاملا مرطوب باقی بمانند. در گذشته گرافت ها را در ظرف های کم عمق حاوی نرمال سالین بر روی کاغذ صافی می چیدند.

  7- قبل از شکاف زدن محلول توموسنت با حجم زیاد در زیر جلد ناحیه طاسی تزریق شود. و درصورت لزوم حین شکاف زدن این کار چند بارتکرار شود. ضمنا از اپینفرین با غلظت بسیار کم استفاده شود.

  8-در مرحله برداشتن نوار پوستی از دور سر مراقب شریان های اکسیپیتال و یا تمپورال باشید. کات شدن شریان ها موجب کاهش خون رسانی پوست سر و کاهش بقای گرافت ها خواهد شد.

content
درباره ما
مقالات دکتر تورج مکرمی
علل ريزش مو
ریزش موی سکه ای
درمان طبي ريزش مو
توصیه های قبل از کاشت مو
توصیه های بعد از کاشت مو
کاشت موی طبیعی
کاشت مو به روش ترکیبی
کاشت مو به روش جراحی FUT
کاشت مو به روش FUE) FIT)
کاشت ریش و سبیل
کاشت مو در خانم ها
کاشت ابرو
هزینه کاشت مو
کتاب کاشت مو
تصاوير بيماران کاشت مو 1
تصاوير بيماران کاشت مو 2
سوالات متداول
فیلم کاشت موی طبیعی
بیماریهای پوست و مو
ليپوساكشن
تزریق چربی
سايت هاي مرتبط
تماس با ما
.کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر تورج مکرمی متخصص پوست ومو می باشد